Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 27 xuất bản ngày 01-03-2008: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-02-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh. (từ trang 03 đến trang 05)
20-02-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 26)
28-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2008. (từ trang 27 đến trang 36)
10-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định lộ giới, chỉ giới xây dựng và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 37 đến trang 44)
29-01-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác thi đua, khen thưởng năm 2008. (từ trang 45 đến trang 49)
19-02-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 50 đến trang 53)
44,242,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner