Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về điều chỉnh Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 . 
25-01-2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 . 
25-01-2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 – 2025. 
25-01-2022 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà – Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận . 
25-01-2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh . 
13-01-2022 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc cho thôi nhiệm vụ và bổ sung Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
24-12-2021 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh . 
09-12-2021 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 . 
09-12-2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 . 
09-12-2021 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát về quản lý, sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng (từ năm 2011 đến năm 2020). 
09-12-2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
09-12-2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế các tổ chức Hội năm 2022 của tỉnh Bình Thuận. 
09-12-2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 
08-12-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất năm 2022 . 
08-12-2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022. 
08-12-2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025 . 
08-12-2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2020 . 
08-12-2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2022. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
48,857,864 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner