Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 72 xuất bản ngày 25-11-2008: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2008 Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
12-11-2008 Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Phan Thiết. (từ trang 05 đến trang 36)
22-10-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 37 đến trang 42)
11-11-2008 Quyết định số 3068/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá trị tài sản dừng mua sắm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 43 đến trang 44)
18-11-2008 Quyết định số 2656/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy chế về quy trình xét, công nhận sáng kiến. (từ trang 45 đến trang 50)
18-11-2008 Quyết định đính chính số 48/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh công báo số 67 ngày 25 tháng 10 năm 2008 và Công báo số 68 ngày 01 tháng 11 năm 2008. (trang 51)
44,071,679 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner