Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 05-08-2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến 2030. (từ trang 03 đến trang 29)
22-07-2013 Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 30 đến trang 33)
22-07-2013 Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 34 đến trang 38)
18-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 của huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 39 đến trang 41)
18-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phú Long. (từ trang 42 đến trang 49)
18-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Ma Lâm. (từ trang 50 đến trang 57)
18-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 58 đến trang 60)
10-07-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2012. (từ trang 61 đến trang 63)
10-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 64 đến trang 65)
10-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 66 đến trang 70)
11-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán NSNN năm 2012. (từ trang 71 đến trang 80)
11-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 81 đến trang 84)
11-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2012/NQ-HD9ND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh khóa VII. (từ trang 85 đến trang 86)
11-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 87 đến trang 94)
22-07-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 95 đến trang 98)
50,165,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner