Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 23 xuất bản ngày 14-08-2020: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. (từ trang 07 đến trang 12)
22-07-2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. (trang 54)
22-07-2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục sự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi bổ sung thực hiện năm 2020. (từ trang 17 đến trang 35)
22-07-2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh . (từ trang 51 đến trang 54)
22-07-2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kè biển trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận . (từ trang 35 đến trang 37)
22-07-2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam . (từ trang 15 đến trang 17)
22-07-2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm Hồng Liêm và hệ thống kênh tưới, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình . (từ trang 12 đến trang 15)
31-07-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 07)
22-07-2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . (từ trang 48 đến trang 51)
22-07-2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 37 đến trang 41)
22-07-2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 48)
39,694,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner