Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 52 xuất bản ngày 15-08-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung đối tượng học sinh được miễn học phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
29-07-2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 12)
21-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 13 đến trang 14)
21-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2008. (từ trang 15 đến trang 16)
21-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc thông qua đề án điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Hòa Thắng, xã Sông Bình và thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình. (từ trang 17 đến trang 19)
24-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 20 đến trang 21)
24-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê duyệt hỗ trợ kinh phí hành thu ngân sách Nhà nước năm 2008. (từ trang 22 đến trang 23)
24-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 24 đến trang 25)
23-07-2008 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về điều chỉnh bổ sung danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 26 đến trang 27)
23-07-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 28 đến trang 29)
23-07-2008 Nghị quyết số 35/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2008. (từ trang 30 đến trang 34)
25-07-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề huyện Đức Linh. (từ trang 35 đến trang 42)
24-07-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 43 đến trang 44)
24-07-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh bổ sung danh mục và vốn đầu tư XDCB năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện phân khai. (từ trang 45 đến trang 47)
44,241,167 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner