Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 12 xuất bản ngày 15-08-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 03 đến trang 12)
10-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 13 đến trang 20)
10-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010. (từ trang 21 đến trang 23)
10-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007 – 2010 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 24 đến trang 25)
10-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 26 đến trang 28)
10-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010. (từ trang 29 đến trang 31)
10-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chế độ thu học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 32 đến trang 35)
10-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2025. (từ trang 36 đến trang 37)
10-07-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 38 đến trang 41)
21-07-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo; chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh. (từ trang 42 đến trang 46)
14-07-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp. (từ trang 47 đến trang 50)
23-01-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Bắc Bình. (từ trang 51 đến trang 55)
04-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quý. (từ trang 56 đến trang 61)
13-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. (từ trang 62 đến trang 65)
39,831,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner