Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 15 xuất bản ngày 30-08-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-06-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 12)
20-07-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Đề án Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 13 đến trang 29)
20-07-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc duyệt Đề án “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 30 đến trang 36)
21-07-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, đánh giá đề án, báo cáo thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 37 đến trang 45)
25-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 46)
25-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 47)
25-07-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc cho thôi làm nhiệm vụ Thư ký kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 48)
25-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thư ký kỳ họp HĐND huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 49)
25-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 50)
25-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về điều chỉnh chỉ tiêu giao cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2006 của huyện Đức Linh. (từ trang 51 đến trang 52)
25-07-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Đức Linh. (từ trang 53 đến trang 68)
25-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 huyện Đức Linh. (từ trang 69 đến trang 70)
25-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 71 đến trang 73)
28-07-2006 Quyết định số 1944/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận qUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 74 đến trang 75)
39,831,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner