Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 19 xuất bản ngày 20-09-2006: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 03 đến trang 07)
14-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 08 đến trang 12)
14-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2010 của huyện Tánh Linh. (từ trang 13 đến trang 16)
14-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 17 đến trang 19)
14-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005. (từ trang 20 đến trang 21)
14-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 22 đến trang 24)
14-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Tánh Linh. (từ trang 25 đến trang 39)
10-08-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. (từ trang 40 đến trang 61)
15-08-2006 Quyết định số 2077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 62 đến trang 66)
39,893,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner