Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 20 xuất bản ngày 25-09-2006: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh điểm d, khoản 2, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
15-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh điểm f, khoản 2, Mục II của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh. (từ trang 05 đến trang 06)
22-08-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 103/1999/QĐ/CT-UBBT ngày 17/12/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, quy định bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 07 đến trang 08)
22-08-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2000/QĐ/CT-UBBT ngày 14/8/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện tỉnh Bình Thuận. (từ trang 09 đến trang 10)
20-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 huyện Bắc Bình. (từ trang 11 đến trang 19)
16-08-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình phòng, chống tham nhũng của UBND huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 20 đến trang 26)
18-08-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tuy Phong. (từ trang 27 đến trang 29)
21-08-2006 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. (từ trang 30 đến trang 32)
39,892,129 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner