Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 23 xuất bản ngày 10-10-2006: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-09-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 848/QĐ/UB-BT ngày 18/8/1994 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định thời vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. (từ trang 03 đến trang 04)
18-09-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 06)
26-09-2006 Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh và Điều 1 Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 07 đến trang 08)
18-09-2006 Quyết định số 883/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Thanh tra huyện. (từ trang 09 đến trang 13)
08-09-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 14 đến trang 39)
28-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định (tạm thời) mức thu vé xe điện đụng và Hội viên Câu lạc bộ Thể thao tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. (từ trang 40 đến trang 44)
18-07-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định (tạm thời) về đối tượng được Nhà nước giao đất ở và chính sách thu tiền sử dụng đất. (từ trang 45 đến trang 52)
12-09-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 về việc ban hành Quy định (tạm thời) về đối tượng được Nhà nước giao đất ở và chính sách thu tiền sử dụng đất. (từ trang 53 đến trang 55)
11-09-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 56 đến trang 57)
39,831,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner