Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 06 xuất bản ngày 15-07-2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Y tế Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 12)
12-04-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ đối với các chức danh Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã. (từ trang 13 đến trang 14)
21-04-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 15 đến trang 22)
09-05-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành cơ chế ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 23 đến trang 28)
21-04-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/3/2005 của Tỉnh ủy Bình Thuận. (từ trang 29 đến trang 30)
11-05-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý đất đai ở cấp xã. (từ trang 31 đến trang 35)
30-05-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 36 đến trang 43)
12-06-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn. (từ trang 44 đến trang 47)
22-06-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 48 đến trang 50)
06-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá và sử dụng hóa đơn trong mua, bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 51 đến trang 54)
27-03-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong qUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo chống tham nhũng huyện Tuy Phong. (từ trang 55 đến trang 58)
39,832,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner