Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 08 xuất bản ngày 25-07-2006: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. (từ trang 03 đến trang 06)
03-05-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định thực hiện chính sách trợ giá trợ cước Vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (từ trang 07 đến trang 15)
17-05-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 16 đến trang 31)
25-05-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bình Thuận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 32 đến trang 42)
30-05-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh. (từ trang 43 đến trang 46)
14-07-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi khoản 7, Điều 9, Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (trang 47)
03-07-2006 Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 48 đến trang 66)
39,893,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner