Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 11-2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh chủ đầu tư các công trình đầu tư XDCB năm 2006 theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh. 
20-11-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố. 
10-11-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006. 
06-11-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010. 
06-11-2006 Quyết định số 350/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Đức Linh. 
02-11-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thống nhất áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam khu vực Bình Thuận cho việc thành lập và sử dụng bản đồ trên địa bàn toàn tỉnh. 
02-11-2006 Quyết định số 344/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Linh. 
01-11-2006 Quyết định số 1778/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định khung mức thu phí chợ trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
30-10-2006 Quyết định số 888/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình. 
18-10-2006 Quyết định số 2948/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê duyệt Quy hoạch các vị trí bố trí pa-nô, áp-phích, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2020. 
18-10-2006 Quyết định số 2602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế công nhận, khen thưởng các danh hiệu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,832,091 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner