Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 12-2006: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Hàm Thuận Bắc. 
06-12-2006 Quyết định số 1501/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Hàm Tân. 
04-12-2006 Quyết định số 3051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt các kế hoạch chi tiết thực hiện các đề án trong Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010. 
01-12-2006 Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-UBBT ngày 13/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
01-12-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, công chức và mối quan hệ công tác của Trường Mầm non Hoa Biển huyện Phú Quý. 
01-12-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban trực thuộc huyện hàng năm. 
01-12-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc thay đổi Điều 3 của Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND huyện ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 
30-11-2006 Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2002/QĐ-CTUBBT ngày 23/3/2002 và Quyết định số 1196/QĐ-CTUBBT ngày 17/5/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
30-11-2006 Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung chế độ miễn giảm phí bến bãi đối với tàu vận tải hành khách tại Cảng Phan Thiết và Cảng Phú Quý. 
30-11-2006 Quyết định số 93/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bản tỉnh Bình Thuận. 
28-11-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê duyệt Quy hoạch các vị trí pa-nô cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010. 
24-11-2006 Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. 
24-11-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc thành lập Trường Mầm non Hoa Biển huyện Phú Quý. 
24-11-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định mẫu Nhà làm việc thôn và cổng thôn văn hóa trên địa bàn huyện Phú Quý. 
24-11-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý. 
24-11-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2006 - 2010 huyện Phú Quý. 
24-11-2006 Quyết định số 2948/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung đối tượng cấp, phát Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 
24-11-2006 Quyết định số 2947/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 
24-11-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
24-11-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,832,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner