Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. 
28-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2006. 
28-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. 
28-07-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Tuy Phong. 
28-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 
28-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 
28-07-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc miễn nhiệm Đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
28-07-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2005. 
28-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuy Phong giai đoạn 2006 – 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,832,263 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner