Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-10-2006 Quyết định số 1576/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 
16-10-2006 Quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục. 
27-07-2006 Quyết định số 972/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 
19-06-2006 Quyết định số 771/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
19-06-2006 Quyết định số 770/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. 
05-06-2006 Quyết định số 711/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã La Gi. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,829,245 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner