Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2006 Quyết định số 350/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Đức Linh. 
02-11-2006 Quyết định số 344/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Linh. 
09-10-2006 Quyết định số 312/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Đức Linh. 
18-07-2006 Quyết định đính chính số 713/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh quyết định đính chính Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh. 
10-07-2006 Quyết định số 206/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
04-07-2006 Quyết định số 195/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Đức Linh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
03-07-2006 Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
23-06-2006 Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế tồ chức và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Đức Linh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,669,717 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner