Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc thay đổi Điều 3 của Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND huyện ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 
24-11-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 
01-11-2006 Quyết định số 1778/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định khung mức thu phí chợ trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
26-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 26/12/2005 của Huyện ủy Tánh Linh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 
24-08-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tánh Linh đến năm 2010. 
10-08-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. 
21-07-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn. 
14-07-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
20-04-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Tánh Linh. 
15-02-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
17-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Tánh Linh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,831,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner