Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-11-2006 Quyết định số 2948/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung đối tượng cấp, phát Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 
24-11-2006 Quyết định số 2947/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 
21-11-2006 Quyết định số 2904/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Bình Thuận. 
18-10-2006 Quyết định số 2602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế công nhận, khen thưởng các danh hiệu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
18-10-2006 Quyết định số 2601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Thôn văn hóa, Xã văn hóa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 15 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số và các thôn dân tộc xen ghép. 
27-09-2006 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 
21-08-2006 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. 
28-07-2006 Quyết định số 1944/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận qUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
21-07-2006 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định đơn giá nhà cửa để tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1723/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng. 
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1722/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1721/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 21/2005/QĐ-UBBT ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế đảo Phú Quý. 
23-06-2006 Quyết định số 1617/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp, phát miễn phí Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 
05-04-2006 Quyết định số 871/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Trung tâm Công báo tỉnh Bình Thuận. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,893,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner