Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2006 Quyết định đính chính số 06/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân về phát triển giáo dục và đào tạo, phổ cập trung học cơ sở, trung học phổ thông, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006 -2010. 
04-08-2006 Quyết định đính chính số 05/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2006 – 2010. 
04-08-2006 Quyết định đính chính số 04/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 
20-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 huyện Bắc Bình. 
20-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về chương trình giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2010. 
20-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phát triển giáo dục và đào tạo, phổ cập Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006 – 2010. 
20-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2005. 
20-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,669,679 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner