Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 395 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2021 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
26-07-2021 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
16-07-2021 Quyết định số 1791/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
16-07-2021 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
14-07-2021 Quyết định số 1780/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . 
14-07-2021 Quyết định số 1779/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
14-07-2021 Quyết định số 1768/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
14-07-2021 Quyết định số 1767/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
12-07-2021 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
12-07-2021 Quyết định số 1739/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
09-07-2021 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-07-2021 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
09-07-2021 Quyết định số 1726/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
09-07-2021 Quyết định số 1725/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
09-07-2021 Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
09-07-2021 Quyết định số 1723/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
09-07-2021 Quyết định số 1722/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
07-05-2021 Quyết định số 1108/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Thuận Bắc . 
29-04-2021 Quyết định số 1054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Bình. 
26-01-2021 Quyết định số 312/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc điều chỉnh Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /20       Số văn bản mỗi trang: 
41,286,356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner