Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 40 xuất bản ngày 25-07-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 12)
26-06-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2011. (từ trang 13 đến trang 14)
26-06-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung dự toán chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2012. (từ trang 15 đến trang 19)
26-06-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung ngân sách để đầu tư phát triển năm 2012 từ nguồn quỹ đất còn tồn các năm trước. (từ trang 20 đến trang 21)
26-06-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2012. (từ trang 22 đến trang 25)
03-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2011. (từ trang 26 đến trang 28)
03-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán điều chỉnh bổ sung thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 29 đến trang 33)
03-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai. (từ trang 34 đến trang 39)
03-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 40 đến trang 45)
16-07-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ. (từ trang 46 đến trang 49)
13-07-2012 Nghị quyết đính chính số 04/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết nghi quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 26/6/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết. (trang 50)
44,441,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner