Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 xuất bản ngày 21-01-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xét chọn cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 23)
22-10-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 24 đến trang 27)
03-10-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện Bắc Bình đến năm 2010. (từ trang 28 đến trang 36)
05-10-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. (từ trang 37 đến trang 40)
15-10-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tuy Phong đến năm 2010. (từ trang 41 đến trang 52)
19-10-2007 Chỉ thị số 47/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức triển khai quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 53 đến trang 54)
24-09-2007 Quyết định số 1356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 277/QĐ/UB-PQ ngày 18/8/2004 và Quyết định số 120/QĐ-UBPQ ngày 14/3/2005 của UBND huyện Phú Quý. (từ trang 55 đến trang 56)
47,941,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner