Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 25-04-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-03-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Chủ tịch, Trưởng Công an cấp xã xử phạt theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 08)
04-04-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 09 đến trang 14)
28-03-2008 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. (từ trang 15 đến trang 17)
28-03-2008 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh. (từ trang 18 đến trang 20)
28-03-2008 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - làng nghề gạch ngói Gia An, huyện Tánh Linh. (từ trang 21 đến trang 23)
20-03-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. (từ trang 24 đến trang 29)
25-03-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. (từ trang 30 đến trang 32)
02-02-2008 Mục lục số 2007/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh về danh mục văn bản đăng công báo năm 2007. (từ trang 33 đến trang 91)
44,340,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner