Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 10 xuất bản ngày 05-08-2006: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-01-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định quản lý Đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng mô hình trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 13)
21-02-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sung và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu HĐND thị xã La Gi nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 14)
21-02-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sung và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 15)
07-03-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. (từ trang 16 đến trang 32)
05-06-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng Phí bến bãi tại Cảng Phan Thiết. (từ trang 33 đến trang 42)
13-06-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. (từ trang 43 đến trang 54)
20-02-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành quy định quản lý xây dựng và trồng cây lâu năm trong các khu trung tâm huyện lỵ, khu công nghiệp, khu thương mại huyện. (từ trang 55 đến trang 60)
24-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định giải quyết tồn đọng về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (từ trang 61 đến trang 66)
39,831,302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner