Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 17 xuất bản ngày 10-09-2006: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí hệ trung học phổ thông bán công và hệ bán công trong trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 04 đến trang 08)
09-08-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. (từ trang 09 đến trang 11)
28-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuy Phong giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 12 đến trang 17)
28-07-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2005. (từ trang 18 đến trang 19)
28-07-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc miễn nhiệm Đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 20)
28-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 21 đến trang 24)
28-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. (từ trang 25 đến trang 30)
28-07-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Tuy Phong. (từ trang 31 đến trang 36)
28-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. (từ trang 37 đến trang 42)
28-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2006. (từ trang 43 đến trang 46)
11-07-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ chăm sóc Người cao tuổi phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết. (từ trang 47 đến trang 51)
11-07-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ chăm sóc Người cao tuổi phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết. (từ trang 52 đến trang 56)
13-07-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ loại 2, 3 trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 57 đến trang 62)
08-08-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em thành phố Phan Thiết. (từ trang 63 đến trang 70)
08-08-2006 Quyết định số 876/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành chương trình hành động của huyện Bắc Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 71 đến trang 79)
15-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định trồng cây xanh trên các tuyến đường và nơi công cộng của huyện. (từ trang 80 đến trang 88)
39,832,011 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner