Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 09 xuất bản ngày 30-07-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hủy bỏ Quyết định số 21/2005/QĐ-UBBT ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Đảo Phú Quý. (từ trang 03 đến trang 04)
03-04-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ, sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 06)
18-04-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006. (từ trang 07 đến trang 10)
08-05-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. (từ trang 11 đến trang 29)
09-05-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chính sách đào tạo, phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2008. (từ trang 30 đến trang 31)
29-05-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh vốn, tên và chủ đầu tư các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND Tỉnh. (từ trang 32 đến trang 43)
31-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án nâng cấp Bệnh viện huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2008. (từ trang 44 đến trang 49)
07-07-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 18/4/2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006, Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006. (từ trang 50 đến trang 52)
04-07-2006 Quyết định số 195/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Đức Linh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 53 đến trang 63)
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1721/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 21/2005/QĐ-UBBT ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế đảo Phú Quý. (trang 64)
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1722/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. (trang 65)
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1723/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng. (trang 66)
39,831,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner