Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 7-2006: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi khoản 7, Điều 9, Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
11-07-2006 Quyết định đính chính số 07/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh quyết định đính chính Công báo số 05 ngày 10 tháng 7 năm 2006. 
07-07-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 18/4/2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006, Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006. 
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1723/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng. 
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1722/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1721/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 21/2005/QĐ-UBBT ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế đảo Phú Quý. 
05-07-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-07-2006 Quyết định số 195/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Đức Linh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
03-07-2006 Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
23-06-2006 Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế tồ chức và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Đức Linh. 
23-06-2006 Quyết định số 1617/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp, phát miễn phí Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 
22-06-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
12-06-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn. 
31-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án nâng cấp Bệnh viện huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2008. 
30-05-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh. 
30-05-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
29-05-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh vốn, tên và chủ đầu tư các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND Tỉnh. 
25-05-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bình Thuận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
25-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
17-05-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
39,831,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner