Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 9-2006: 56 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý trật tự an toàn giao thông đường thủy tại Cảng Phú Quý, Cảng Vận tải Phan Thiết và Cảng Cá Phan Thiết. 
31-08-2006 Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ một số phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 64/2004/QĐ-UBBT ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh. 
29-08-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh tên dự án thuộc kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006 theo Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh. 
28-08-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tuy Phong. 
24-08-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tánh Linh đến năm 2010. 
22-08-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2000/QĐ/CT-UBBT ngày 14/8/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện tỉnh Bình Thuận. 
22-08-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 103/1999/QĐ/CT-UBBT ngày 17/12/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, quy định bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
21-08-2006 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. 
18-08-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
16-08-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Chương trình phòng, chống tham nhũng của UBND huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 - 2010. 
15-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh điểm f, khoản 2, Mục II của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh. 
15-08-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh điểm d, khoản 2, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của UBND tỉnh. 
15-08-2006 Quyết định số 2077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-08-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. 
09-08-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. 
09-08-2006 Quyết định số 2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Thuận. 
08-08-2006 Quyết định số 877/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
08-08-2006 Quyết định số 876/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành chương trình hành động của huyện Bắc Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
08-08-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em thành phố Phan Thiết. 
04-08-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
39,831,487 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner