Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 
10-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
10-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
10-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
10-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2025. 
10-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chế độ thu học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010. 
10-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010. 
10-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007 – 2010 của tỉnh Bình Thuận. 
10-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010. 
10-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. 
10-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,668,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner