Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 30 xuất bản ngày 10-12-2006: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-11-2006 Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. (từ trang 03 đến trang 05)
30-11-2006 Quyết định số 93/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bản tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 12)
24-11-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện. (từ trang 13 đến trang 20)
24-11-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2006 - 2010 huyện Phú Quý. (từ trang 21 đến trang 27)
24-11-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 28 đến trang 31)
24-11-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định mẫu Nhà làm việc thôn và cổng thôn văn hóa trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 32 đến trang 35)
09-11-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc tăng cường thu gom chất thải, rác thải và thu phí môi sinh tại địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 36 đến trang 40)
24-11-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. (từ trang 41 đến trang 46)
47,968,334 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner