Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 15-08-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 03 đến trang 17)
22-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 18 đến trang 20)
22-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã La Gi giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 21 đến trang 23)
22-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 24 đến trang 25)
25-07-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 26 đến trang 27)
25-07-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 28 đến trang 30)
21-07-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Hàm Tân. (từ trang 31 đến trang 49)
25-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 50 đến trang 83)
37,469,897 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner