Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 25 xuất bản ngày 12-10-2020: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-10-2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ . (từ trang 46 đến trang 48)
15-09-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . (từ trang 24 đến trang 26)
01-10-2020 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . (từ trang 53 đến trang 54)
01-10-2020 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận . (từ trang 50 đến trang 52)
22-09-2020 Quyết định số 2333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc đính chính thể thức và ngày có hiệu lực Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (trang 54)
01-10-2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc điều chỉnh, bổ sung vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân . (từ trang 44 đến trang 46)
01-10-2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 09)
01-10-2020 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành ph́ Phan Thiết. (từ trang 48 đến trang 50)
01-10-2020 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . (từ trang 52 đến trang 53)
14-09-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 24)
28-09-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 26 đến trang 36)
07-10-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . (từ trang 36 đến trang 38)
01-10-2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan xã Sông Phan, huyện Hàm Tân . (từ trang 38 đến trang 41)
01-10-2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Bệnh viện huyện Tánh Linh(1) . (từ trang 41 đến trang 44)
29,527,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner