Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 04 xuất bản ngày 25-01-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2007. (từ trang 03 đến trang 14)
12-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 15 đến trang 21)
19-12-2006 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2007. (từ trang 22 đến trang 28)
19-12-2006 Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2003/QĐ-UBBT ngày 01/8/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 29 đến trang 30)
12-12-2006 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2. (từ trang 31 đến trang 41)
12-12-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007. (từ trang 42 đến trang 44)
12-12-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2007. (từ trang 45 đến trang 47)
28,800,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner