Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 08 xuất bản ngày 12-02-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 03 đến trang 07)
27-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2007. (từ trang 08 đến trang 09)
27-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 10 đến trang 12)
27-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn, huyện Bắc Bình (thuộc huyện miền núi). (từ trang 13 đến trang 14)
27-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 15 đến trang 20)
27-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình năm 2007 – 2010. (từ trang 21 đến trang 27)
27-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn huyện Bắc Bình. (từ trang 28 đến trang 30)
28-12-2006 Quyết định số 3446/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Vũ Hòa, huyện Đức Linh. (từ trang 31 đến trang 33)
28-12-2006 Quyết định số 3447/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Sùng Nhơn, huyện Đức Linh. (từ trang 34 đến trang 36)
28-12-2006 Quyết định số 3448/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Mé Pu, huyện Đức Linh. (từ trang 37 đến trang 39)
28-12-2006 Quyết định số 3453/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống tọa độ địa chính, đo vẽ, lập bản đồ địa chính, thành lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. (từ trang 40 đến trang 42)
04-01-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam quyết định số 471/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 43 đến trang 44)
30-01-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. (từ trang 45 đến trang 49)
28,800,637 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner