Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 09 xuất bản ngày 13-02-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định thang điểm xếp loại cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Phan Thiết. (từ trang 03 đến trang 06)
20-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. (từ trang 07 đến trang 12)
25-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 07/2003/QĐ-UBPT ngày 26/12/2003 của UBND thành phố Phan Thiết. (từ trang 13 đến trang 15)
26-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 06/2003/QĐ-UBPT ngày 22/12/2003 của UBND thành phố Phan Thiết. (từ trang 16 đến trang 17)
28-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. (từ trang 18 đến trang 20)
25-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. (từ trang 21 đến trang 41)
28,801,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner