Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 19 xuất bản ngày 07-03-2007: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 42/2004/QĐ-UBBT ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 02 đến trang 03)
11-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Đề án Phát triển xã hội hóa dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. (từ trang 04 đến trang 18)
29-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Quy định định mức chi hành chính sự nghiệp các đơn vị huyện và định mức phân bổ chi ngân sách các xã, thị trấn. (từ trang 19 đến trang 26)
29-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 27 đến trang 52)
28,801,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner