Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 25 xuất bản ngày 01-04-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 17)
07-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Bình Thuận. (từ trang 18 đến trang 20)
14-02-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 21 đến trang 24)
16-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn thị xã. (từ trang 25 đến trang 30)
23-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông thị xã La Gi. (từ trang 31 đến trang 36)
22-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc Quy định định mức chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và định mức chi ngân sách xã cho các xã, thị trấn năm 2007. (từ trang 37 đến trang 41)
22-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 42 đến trang 51)
28,800,047 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner