Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 27 xuất bản ngày 03-04-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 03 đến trang 08)
22-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. (từ trang 09 đến trang 10)
22-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 11 đến trang 19)
31-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn trong mùa khô 2006 – 2007. (từ trang 20 đến trang 22)
18-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc Quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 23 đến trang 24)
29-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 đến 2010. (từ trang 25 đến trang 45)
16-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. (từ trang 46 đến trang 48)
31-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006 của UBND huyện Tuy Phong ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự. (từ trang 49 đến trang 50)
28,798,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner