Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 47 xuất bản ngày 15-07-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-06-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết. (từ trang 03 đến trang 10)
19-06-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh bổ sung danh mục, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. (từ trang 11 đến trang 14)
12-06-2007 Quyết định số 1647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2007. (từ trang 15 đến trang 23)
15-06-2007 Quyết định số 1561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và bổ túc phổ thông trung học, học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông trung học, tổ chức xét tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. (từ trang 24 đến trang 31)
22-06-2007 Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh. (từ trang 32 đến trang 41)
25-06-2007 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 42 đến trang 48)
12-06-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hu yện năm 2007. (từ trang 49 đến trang 51)
28,801,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner