Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 53 xuất bản ngày 15-08-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. (từ trang 03 đến trang 14)
13-07-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc xử lý tình trạng rác, nước thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết từ nay đến năm 2010. (từ trang 15 đến trang 17)
13-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 của 14 phường thuộc thành phố Phan Thiết. (từ trang 18 đến trang 20)
13-07-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện Hàm Tân. (từ trang 21 đến trang 27)
11-07-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuy Phong. (từ trang 28 đến trang 35)
13-06-2007 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ban hành và công bố văn bản pháp luật trên Công báo tỉnh Bình Thuận. (từ trang 36 đến trang 40)
28,801,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner