Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 59 xuất bản ngày 01-09-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép kinh doanh. (từ trang 03 đến trang 25)
31-07-2007 Nghị quyết số 431/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 của huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 26 đến trang 28)
31-07-2007 Nghị quyết số 432/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2006 - 2010) của thị trấn Ma Lâm. (từ trang 29 đến trang 34)
31-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng của huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 35 đến trang 37)
31-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phát triển cây thanh long của huyện Hàm Thuận Nam đến năm 2010. (từ trang 38 đến trang 40)
31-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về trích ngân sách huyện hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bổ sung nguồn vốn tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. (từ trang 41 đến trang 42)
01-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Hàm Tân. (từ trang 43 đến trang 47)
24-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. (từ trang 48 đến trang 50)
28,800,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner