Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 63 xuất bản ngày 20-09-2007: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. (từ trang 03 đến trang 25)
17-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 26 đến trang 36)
23-08-2007 Quyết định số 2184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ các quyết định có liên quan đến thu tiền đóng góp xây dựng trường học. (từ trang 37 đến trang 38)
08-08-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước tăng thu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2007. (trang 39)
30-07-2007 Quyết định đính chính số 1184/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND huyện về việc phân khai chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 40 đến trang 42)
28,799,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner