Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 65 xuất bản ngày 30-09-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết. (từ trang 03 đến trang 10)
27-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành trình tự, thủ tục giải quyết nhu cầu đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã La Gi. (từ trang 11 đến trang 15)
13-08-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Đức Linh đến năm 2010. (từ trang 16 đến trang 28)
21-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của UBND huyện về việc phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. (từ trang 29 đến trang 30)
17-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc sửa đổi Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007. (từ trang 31 đến trang 33)
21-08-2007 Quyết định số 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 34 đến trang 36)
28,801,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner