Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 07 xuất bản ngày 05-01-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2008 Quyết định số 105/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung loại đường phố để áp dụng tính thuế sử dụng đất ở đối với thị trấn Lương Sơn và thị trấn Tân Nghĩa. (từ trang 04 đến trang 06)
19-12-2008 Quyết định số 106/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2009. (từ trang 07 đến trang 14)
18-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện phân khai năm 2009. (từ trang 15 đến trang 16)
18-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 17 đến trang 19)
16-12-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 20 đến trang 22)
16-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009. (từ trang 23 đến trang 26)
16-12-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy trình hòa giải của Hòa giải viên và Tổ Hòa giải ở cơ sở. (từ trang 27 đến trang 33)
22-12-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 34 đến trang 36)
05-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định mức, khung mức thu và quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 37 đến trang 46)
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định mức thu Phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 47 đến trang 49)
16-12-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 50 đến trang 53)
23-12-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009. (từ trang 54 đến trang 55)
28,691,266 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner