Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 11 xuất bản ngày 25-01-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 5 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
23-12-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện tự phân khai. (từ trang 05 đến trang 06)
23-12-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã năm 2009. (từ trang 07 đến trang 09)
24-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 10 đến trang 11)
22-12-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 12 đến trang 19)
22-12-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2009. (từ trang 20 đến trang 22)
22-12-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý (giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015). (từ trang 23 đến trang 25)
22-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. (từ trang 26 đến trang 31)
23-12-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009. (từ trang 32 đến trang 33)
22-12-2008 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009. (từ trang 34 đến trang 35)
28,690,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner