Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 23 xuất bản ngày 30-03-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-03-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 22/9/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (từ trang 03 đến trang 15)
05-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết. (từ trang 16 đến trang 23)
25-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Tiếp phát Truyền hình huyện. (từ trang 24 đến trang 29)
09-03-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. (từ trang 30 đến trang 32)
06-03-2009 Quyết định số 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm để thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2009 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2009 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 33 đến trang 42)
02-03-2009 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Chương trình hành động thực hiện giải pháp cấp bách thu hút khách du lịch đến Bình Thuận năm 2009. (từ trang 43 đến trang 49)
04-03-2009 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi quy định về thẩm quyền phê duyệt và cơ quan thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 50 đến trang 51)
28,690,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner