Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 30 xuất bản ngày 01-05-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2010. (từ trang 03 đến trang 10)
17-04-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. (từ trang 11 đến trang 22)
13-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết. (từ trang 23 đến trang 30)
08-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc điều chỉnh Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND thị xã về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009 - thị xã La Gi. (từ trang 31 đến trang 32)
10-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thị xã La Gi trong việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 33 đến trang 38)
09-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Linh. (từ trang 39 đến trang 46)
17-04-2009 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2009. (từ trang 47 đến trang 51)
28,801,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner