Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 31 xuất bản ngày 10-05-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 03 đến trang 07)
23-04-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Phan Thiết. (từ trang 08 đến trang 12)
09-04-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Đức Linh. (từ trang 13 đến trang 18)
09-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Quyết định số 15/2009/QĐ- UBND ngày 09/3/2009 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 05/11/2008 của BCH Đảng bộ huyện (khóa VIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (từ trang 19 đến trang 29)
24-04-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Hàm Tân. (từ trang 30 đến trang 35)
15-04-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. (từ trang 36 đến trang 43)
24-04-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 44 đến trang 48)
10-04-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc trang bị, quản lý và sử dụng xe ôtô công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 49 đến trang 51)
28,690,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner